Competenties

Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk voor je zelfvertrouwen en je gevoel van eigenwaarde. Zowel tijdens je studie als in je carrière komt persoonlijke ontwikkeling steeds weer terug in de vorm van beoordelingen, functioneringsgesprekken of tentamens. Je komt steeds dezelfde termen tegen als het gaat om je persoonlijke ontwikkeling. Zo wordt er onder andere gesproken over competenties, vaardigheden of het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (ook wel POP genoemd). Al deze moeilijke termen hebben als doel te zorgen dat je zowel in je loopbaan als in je persoonlijke leven het beste uit jezelf kunt halen. Dat willen we toch allemaal?

Competenties!?! Betekenis, voorbeelden, competenties en vaardigheden

Betekenis van competenties

Bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt onder andere gesproken over competenties. Wat is de betekenis van  competenties eigenlijk en wat kun je ermee bereiken?

Op het internet kom je allerlei verschillende definities tegen voor ‘competenties’, de één uitgebreider dan de ander. Kort samengevat komen al deze definities neer op het volgende: ‘Een competentie is het vermogen om een taak te verrichten of een doel te bereiken met behulp van kennis, inzicht en vaardigheden.’

Als je door het inzetten van je kennis, inzicht en vaardigheden adequaat kunt handelen in een bepaalde situatie, kun je vaststellen dat je een bepaalde competentie bezit. Dit kan bijvoorbeeld gaan om assertiviteit, onderhandelen, adviseren, motiveren en coachen, maar er zijn talloze andere competenties die je kunt bezitten. Welke competenties je nodig hebt in jouw carrière of persoonlijke leven hangt onder andere af van je persoonlijkheid, je functie en de branche waarin je werkzaam bent.

Betekenis van competenties

Voorbeelden van competenties

In totaliteit vindt je op deze website 100 voorbeelden van competenties, geformuleerd in een competentielijst. Een aantal van deze 100 voorbeelden van competenties hebben enige overlap, waardoor ze samengevat kunnen worden tot een lijst van circa 30 competenties. Om je een zo compleet mogelijk beeld te geven hebben we alle 100 voorbeelden van competenties hier onder genoemd.

100 voorbeelden van competenties:

 1. Competenties voorbeelden in competentielijstAanpassingsvermogen,
 2. Aanspreken op gedrag,
 3. Accuraatheid,
 4. Ambitie,
 5. Anticiperen,
 6. Assertiviteit,
 7. Adviseren,
 8. Analytisch vermogen,
 9. Argumentatie,
 10. Beheersing operaties,
 11. Beargumenteren,
 12. Besluitvaardigheid,
 13. Bestuurssensitiviteit,
 14. Betrokkenheid,
 15. Coachen,
 16. Collegialiteit,
 17. Conceptuele flexibiliteit,
 18. Conflict hantering,
 19. Confronteren,
 20. Commercieel inzicht,
 21. Commitment,
 22. Computervaardigheid,
 23. Creativiteit,
 24. Delegeren,
 25. Discipline,
 26. Dominantie,
 27. Doorzettingsvermogen,
 28. Durf,
 29. Discussiëren,
 30. Doelgericht besturen,
 31. Doelen stellen,
 32. Doorvragen,
 33. Draagvlak creëren,
 34. Energie,
 35. Empathie,
 36. Expertise,
 37. Flexibel gedrag,
 38. Feedback geven,
 39. Feedback ontvangen,
 40. Gespreksvaardigheid,
 41. Groepsgericht aansturen,
 42. Helikopterview,
 43. Individu gericht aansturen,
 44. Informatie-analyse,
 45. Initiatief nemen,
 46. Inlevingsvermogen,
 47. Innovatie,
 48. Integriteit,
 49. Inzet,
 50. Klantgerichtheid,
 51. Kritisch denken en handelen,
 52. Kwaliteitsgerichtheid,
 53. Leidinggeven,
 54. Luisteren,
 55. Loyaliteit,
 56. Managementidentificatie,
 57. Mondelinge presentatie,
 58. Mondelinge vaardigheid,
 59. Motiveren,
 60. Multicultureel bewustzijn,
 61. Milieubewustzijn,
 62. Netwerkvaardigheid,
 63. Omgang met details,
 64. Omgevingsbewustzijn,
 65. Onafhankelijkheid,
 66. Onderhandelen,
 67. Ondernemerschap,
 68. Ontwikkelen medewerkers,
 69. Oordeelvorming,
 70. Organisatiesensitiviteit,
 71. Overtuigingskracht,
 72. Observeren,
 73. Oplossingsgerichtheid,
 74. Plannen en organiseren,
 75. Prestatiemotivatie,
 76. Presenteren,
 77. Proactief zijn,
 78. Prioriteiten stellen,
 79. Probleemanalyse,
 80. Resultaatgerichtheid,
 81. Samenbindend leiderschap,
 82. Samenwerken,
 83. Samenhorigheid,
 84. Schriftelijke vaardigheid,
 85. Snel schakelen,
 86. Sociabiliteit,
 87. Stressbestendigheid,
 88. Taakgericht aansturen,
 89. Teamspeler,
 90. Timemanagement,
 91. Toekomstvisie,
 92. Toewijding,
 93. Vasthoudendheid,
 94. Verantwoordelijkheidsgevoel,
 95. Verandervermogen,
 96. Voortgangscontrole,
 97. Zelfinzicht,
 98. Zelfontwikkeling,
 99. Zelfvertrouwen,
 100. Zelfreflectie

Competenties en vaardigheden

De termen competenties en vaardigheden worden vaak door elkaar gebruikt in teksten of vacatures. Hierdoor lijkt het alsof deze begrippen dicht bij elkaar liggen. Dit is niet helemaal waar. Een vaardigheid is het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren. Simpel uitgelegd is een vaardigheid iets waar je goed in bent. Het is iets wat je kunt leren en oefenen. Competentie is een veel breder begrip waar je vaardigheden wel deel van uitmaken. Competenties vertellen echter ook iets over je kennis, intelligentie en persoonlijkheid.

Er wordt als laatste ook wel eens gesproken over eigenschappen in relatie met competenties, maar eigenschappen beschrijven enkel je karakter en zeggen niet veel over het uitvoeren van bepaalde handelingen.

Persoonlijke competenties

Je competenties zijn persoonlijk. Ze zeggen iets over jou en wat je wilt bereiken. Voor je een persoonlijk ontwikkelingsplan opstelt, is het handig in kaart te brengen welke competenties je al bezit en wat je sterke (en zwakke)  punten zijn. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een competentietest in te vullen. Daarnaast is het slim om na te denken over welke competenties je nog wilt behalen in de toekomst en welke je nodig hebt voor je werk of om persoonlijke doelen te bereiken. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen je zwakkere punten te verbeteren of oefenen met iets wat je nooit eerder geprobeerd hebt.

Wanneer je bovenstaande in kaart hebt gebracht, kun je concrete doelen opstellen voor je toekomst. Het is belangrijk om je doelen zo te formuleren dat je precies weet wat je wilt bereiken, op welke termijn en de manier waarop je dit wilt bereiken. Het is hierbij belangrijk dat je doelen haalbaar en meetbaar zijn, omdat je anders niet weet of je het doel hebt bereikt. Als je kunt zien dat je vooruitgang geboekt hebt, werkt dit uiteraard motiverend. Met behulp van onze tool kun je gemakkelijk een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen waarin je de competenties kunt vastleggen die je al bezit of graag wilt bereiken.

Persoonlijke competenties ontwikkelen

 

Competenties ontwikkelen

Met behulp van een persoonlijk ontwikkelingsplan leg je vast welke doelen je in de komende tijd graag wilt behalen en welke competenties hieraan verbonden zijn. Onze tool helpt je om concrete en haalbare doelen te stellen voor jezelf. Je kunt aangeven waar je nu staat en waar je heen zou willen. Dit document kun je voor jezelf maken of samen met je werkgever of manager.

Het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan alleen is niet voldoende. Je kunt deze tool inzetten om het beste uit jezelf te halen door het persoonlijk ontwikkelingsplan af en toe door te nemen. Je ziet dan in één oogopslag welke doelen je al bereikt hebt. Zo kun je jezelf inspireren en motiveren om door te zetten.

Ben jij al klaar voor de toekomst? Bekijk dan de mogelijkheden van onze POP tool en begin nu met het maken van jouw eigen persoonlijk ontwikkelingsplan.

Al bezig met het ontwikkelen van competenties?

Ben je zelf al bezig met het ontwikkelen van competenties? We vinden het super leuk als je onderstaand even een reactie achterlaat. Aan welke competenties heb je gewerkt? Wat zijn je ervaringen? Kennis is er om te delen en niet om te bezitten, daarom vinden we het super tof als je jouw kennis en ervaring met betrekking tot competenties wilt delen onder dit bericht! Bedankt!

Pin It on Pinterest