Een SOWT analyse maken? Wat is het eigenlijk en hoe maak je jouw eigen SWOT. Een SWOT analyse geeft een overzicht van de interne en externe factoren en geeft richting aan je strategie voor de komende periode. Het wordt veelal gebruikt in een strategisch marketingplan, maar kan ook perfect worden ingezet voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Met behulp van een SWOT analyse ben je in staat om strategische beslissingen te nemen, of dit nu op zakelijk of persoonlijk vlak is. De SWOT analyse beschrijft alle relevante factoren en bestaat uit vier elementen;

 1. sterktes,
 2. zwaktes,
 3. kansen en,
 4. bedreigingen.

In het Engels vertaald staat SWOT voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats.

SWOT analyse

De SWOT analyse houdt altijd verband met jezelf en in dit geval de betrokken mensen in je omgeving. Dit kunnen collega’s, maar ook familie, studiegenoten of vrienden zijn. De resultaten van jouw persoonlijke SWOT analyse is de basis voor het maken van een confrontatiematrix (interne link). Deze confrontatiematrix kan je vervolgens helpen bij het opstellen van jouw POP-doelen! De SWOT-analyse is dus eigenlijk het kloppende hart van jouw Persoonlijke Ontwikkelings Plan!

Wat is een SWOT analyse?

Een SWOT analyse is als het ware een tabel waarin je sterke kanten en zwakke kanten van jezelf (interne analyse) afzet tegen kansen en bedreigingen (externe analyse). Probeer bij het maken van de analyse altijd zo objectief mogelijk naar jezelf te kijken.

Interne en externe analyse

Eerst kijken we naar interne factoren. Wat zijn je sterke punten? Wat zijn je zwakke punten?

Vervolgens maak je een externe analyse. Hoe ga je om met externe factoren die het succes kunnen beïnvloeden? Welke kansen en bedreigingen zijn er? Sommige kansen liggen misschien wel voor het oprapen.

Gezamenlijk kom je met de interne en externe analyse tot jouw persoonlijke SWOT die je helpt om strategische keuzes te maken in je verdere ontwikkeling.

Confrontatiematrix

De persoonlijke SWOT analyse houdt altijd verband met jezelf en je omgeving. Dit kunnen collega’s, familie of vrienden zijn, maar ook bijvoorbeeld financiën en andere externe elementen. De resultaten van jouw persoonlijke SWOT analyse is de basis voor het maken van een confrontatiematrix. Deze confrontatiematrix kan je vervolgens helpen bij het opstellen van jouw POP-doelen!

SWOT analyse maken

Een goede SWOT analyse maken? Als je aan je eigen ontwikkeling wilt gaan werken is een SWOT analyse een mooi vertrekpunt. Wil je een goede SWOT analyse maken, dan is het belangrijk om er rekening mee te houden dat deze analyse een vergelijkend karakter heeft.

Bij het maken van een SWOT analyse verzamel je dus jouw sterktes en zwaktes en koppelt deze aan kansen en bedreigingen. Deze manier van je sterktes en zwaktes in kaart te brengen wordt veel gebruikt in het bedrijfsleven, maar werkt dus ook erg goed voor je eigen persoonlijke ontwikkeling.

SWOT tool

Om via deze website een online SWOT analyse te maken begin je met het invullen van je sterkte punten en je zwakke punten. Hierbij kijk je voornamelijk naar je persoonlijke eigenschappen (interne analyse). Je kunt hiervoor ter inspiratie ook de competentielijst raadplegen.

Vervolgens kijk je naar factoren uit je omgeving (externe analyse). Welke kansen en bedreigingen kunnen zich aandienen. Dit kunnen bijvoorbeeld carrièrekansen zijn of bepaalde ontwikkelingen in je privé sferen waar je een kans in ziet of misschien juist een bedreiging. Verschillende disciplines kan bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Doordat je zowel een interne analyse als een externe analyse maakt wordt de SWOT analyse ook wel een ‘sterkte zwakte analyse’ genoemd.

SWOT analyse voorbeeld

SWOT analyse voorbeeld - Een SWOT analyse maken doe je zo!

Zelf direct een swot analyse eenvoudig samenstellen? Een SWOT analyse maak je gratis op onze website!

Interne analyse: sterktes en zwaktes

Bij deze twee velden kijk je kritisch naar jezelf. Probeer een zo objectief mogelijke interne analyse te maken. Allereerst beschrijf je een aantal eigenschappen waarvan je vindt dat dit een sterkte van je is. Wees kritisch, maar wees zeker niet bescheiden.

Sterke punten in kaart brengen

Mogelijk vragen die je jezelf kan stellen bij het beschrijven van je sterke eigenschappen:

 • Waar ben je goed in?
 • Wat draagt bij aan je succes?
 • Wat spreekt je aan in je beroep / studie?
 • Wat zijn je beste prestaties tot nu toe?
 • Welke verklaringen heb je voor je succes?

Als je antwoord hebt op bovenstaande punten ga je vervolgens hetzelfde doen voor jouw zwaktes. Nadat je dit gedaan hebt, heb je een goed inzicht van je huidige situatie.

Zwakke punten in kaart brengen

Een aantal goede vragen die je jezelf kan stellen om je zwaktes te beschrijven zijn:

 • Waar ben je zwak in?
 • Waar heb je moeite mee?
 • Welke slechte ervaringen heb je opgedaan?
 • Wat zou je graag beter kunnen?
 • Op welke manier worden je prestaties beïnvloed door zwaktes?

Beperk indien nodig het aantal sterktes en zwaktes tot maximaal 4 a 5 per item. Laat daarbij die elementen die het meeste toegevoegde waarde hebben het zwaarst wegen.

TIP

Het kan verhelderend zijn om jouw uitkomsten met je omgeving te bespreken. Zij kunnen je wellicht andere inzichten geven of je uitkomsten bevestigen.

Probeer iemand uit je privé-, studie-, en werkomgeving te vragen naar hoe ze jou als persoon zien. Reduceer je uitkomsten vervolgens tot de 4 belangrijkste sterktes. Doe dit ook voor je zwaktes en vul deze in.

Externe analyse: kansen en bedreigingen

Bij de externe analyse ga je goed kijken naar de omgeving waarin je je bevindt. Welke kansen ontstaan er op kort termijn? Kan je een kans benutten? Welke veranderingen zie ik ontstaan of doen zich binnenkort voor? Wat is vervolgens de invloed die dat op jou heeft?

De verschillende elementen kunnen zowel positieve als negatieve ontwikkelingen zijn. Het gaat in ieder geval om het herkennen van factoren die uit de omgeving komen.

Voor een volwaardige SWOT analyse verdeel je deze uitkomsten onder in kansen (positieve) en bedreigingen (negatieve) waarden.

Vragen die je jezelf kunt stellen om je kansen en bedreigingen helder te krijgen kunnen zijn:

Kansen

 • Welke trends / kansen / uitdagingen zie je in het werkveld/maatschappij?
 • Wat doe je om deze kansen te benutten?
 • Welke doelen heb je je gesteld ten aanzien van je beroep / functie / studie?
 • Welke kansen zie je voor jou als gevolg van nieuwe technologieën, ontwikkelingen in je vakgebied of in je privé sferen?

Bedreigingen

 • Welke bedreigingen ervaar je door je omgeving?
 • Zie je bepaalde obstakels voor het verdere verloop van je ontwikkeling / studie / beroep?
 • Zijn er trends of bedreigingen in je studie of werkgebied te onderkennen die een bedreiging voor jouw functioneren ode behaalde resultaten vormen?

Beperk indien nodig het aantal kansen en bedreigingen tot maximaal 4 a 5 per item.

Verwerking van je resultaten

In de interne en externe analyse van zijn staan nu dus jouw sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Deze uitkomsten worden ook wel de ‘situatieanalyse’ genoemd. De resultaten moeten georganiseerd worden en vormen zo samen de input voor de SWOT-analyse.

Je rangschikt dit overzicht naar prioriteit. Dus; jouw ‘sterkste punt’ die het meeste aandacht verdient, staat bovenaan en jouw sterkte die de minste aandacht verdient staat onderaan. Vervolgens maak je deze rangschikking ook voor zwaktes, kansen en bedreigingen.

Om de analyse overzichtelijk te houden is het van belang dat je per onderdeel alleen de belangrijkste factoren op in je SWOT.

6 Handige tips bij de interne en externe analyse in jouw SWOT

6 handige tips bij het opstellen van jouw persoonlijke SWOT analyse:

 1. Probeer zoveel mogelijk te kijken naar externe factoren
 2. Beschrijf de bevindingen zo feitelijk mogelijk en op neutrale wijze.
 3. Maak niet tot nauwelijks gebruik van oordelen, hiermee stuur je jezelf een bepaalde richting in. Probeer zo neutraal mogelijk te schrijven.
 4. Schrijf kort en bondig. Blijf bij zoveel mogelijk bij het onderwerp.
 5. Blijf bij het nu, probeer niet vooruit te denken. (bijvoorbeeld: als factor A verbetert, ontstaat er deze kans. Vermijd dit soort stellingen)
 6. Schrijf zoveel mogelijk kansen en bedreigingen op. Als je hierbij hulp nodig hebt, bespreek dit met iemand uit je omgeving en reduceer ook dit lijstje tot vier kansen en vier bedreigingen.

Velden samenvoegen tot een SWOT Analyse

Oké, het zware werk is nu achter de rug en je bent bijna klaar met het maken van je SWOT analyse. Nu heb je als het goed is alle ingevulde velden in één overzichtelijk schema staan, de SWOT analyse.

De volgende stap is om te kijken hoe je deze uitkomsten in verband met elkaar kan brengen. Kunnen we de sterktes en zwaktes in verband brengen met de kansen en bedreigingen die we zien? Als dit het geval is kun je deze samenvoegen en op basis van de uitkomsten conclusies beschrijven.

Van SWOT Analyse naar Persoonlijke Ontwikkelingsdoelen

Een SWOT analyse is een goede manier om een opsomming te geven van de interne en externe factoren. Echter een snelle auto bezitten betekent nog niet dat je direct coureur bent. Je zult de resultaten van je SWOT analyse om moeten zetten naar concrete doelen.

Een handig model om hiervoor te gebruiken is de confrontatiematrix. Wanneer je nog niet vaak met persoonlijke ontwikkeling aan de slag bent gegaan raden wij je aan de volgende 3 stappen te doorlopen:

 1. SWOT Analyse
 2. Confrontatiematrix
 3. POP doelen opstellen.

Heb je al helemaal inzichtelijk wat jouw persoonlijke ontwikkelingsdoelen worden? Dan kan je er voor kiezen om de confrontatiematrix over te slaan en direct aan de gang te gaan met het opstellen van je POP.

Is het opstellen van concrete doelen nieuw voor je? Dan adviseren wij je om eerst een confrontatiematrix te maken. Op deze manier is het fijn om de resultaten stapsgewijs te analyseren in een duidelijk overzicht.

Het kan sowieso erg handig zijn als je het plan met mensen wilt delen om alle stappen te doorlopen. Op deze manier neem je de lezer mee in de door jou gekozen strategie.

Helemaal geen SWOT analyse maken?

Denk je al jouw doelen in kaart te hebben? Dan ben je waarschijnlijk een snelle autobezitter die direct de aflevering ervan de rijvaardigheid van Max Verstappen erbij heeft gekregen. Onwerkelijk idee toch? Dat is gelijk aan het idee dat je alle kennis direct voor handen hebt.

Wij raden je aan om altijd te starten met het maken van een SWOT analyse. Behalve dat het een duidelijke manier is van het opsommen van de verschillende resultaten, verplicht het je ook om goed over de verschillende onderwerpen na te denken.

Sterkte zwakte analyse

Opmerkingen of toevoegingen?

Heb je opmerkingen, een mooie toevoeging of wil je jouw eigen ervaring delen met betrekking tot het maken van een SWOT analyse? We vinden het super tof als je onderstaand een berichtje achterlaat!

Pin It on Pinterest