Een SWOT analyse maken? Als je aan je eigen ontwikkeling wilt gaan werken is een SWOT analyse een mooi vertrekpunt. De SWOT analyse staat voor: Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Bij het maken van een SWOT analyse verzamel je jouw sterktes en zwaktes en koppelt deze aan kansen en bedreigingen. Deze manier van je sterktes en zwaktes in kaart te brengen wordt veel gebruikt in het bedrijfsleven, maar werkt ook erg goed voor het ontwikkelen van jezelf.


De SWOT analyse houdt altijd verband met jezelf en in dit geval de betrokken mensen in je omgeving. Dit kunnen collega’s, maar ook familie, studiegenoten of vrienden zijn. De resultaten van jouw persoonlijke SWOT analyse is de basis voor het maken van een confrontatiematrix (interne link). Deze confrontatiematrix kan je vervolgens helpen bij het opstellen van jouw POP-doelen! De SWOT-analyse is dus eigenlijk het kloppende hart van jouw Persoonlijke Ontwikkelings Plan!

SWOT analyse maken

Om via deze website een online SWOT analyse te maken begin je met het invullen van je sterktes en je zwaktes. Hierbij kijk je voornamelijk naar je persoonlijke eigenschappen (intern). Je kunt hiervoor ter inspiratie ook de competentielijst raadplegen.

Vervolgens kijk je naar factoren uit je omgeving (extern) welke kansen en bedreigingen voor jou zich aanbieden. Dit kunnen bijvoorbeeld carrièrekansen zijn of bepaalde ontwikkelingen in je privé sferen waar je een kans in ziet of misschien juist een bedreiging. Alles kan bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Doordat we zowel naar interne en externe factoren kijken wordt de SWOT Analyse ook wel een sterkte-zwakte analyse genoemd.

SWOT analyse voorbeeld

SWOT analyse voorbeeld - Een SWOT analyse maken doe je zo!

Of ga hier direct zelf aan de slag met het maken van een SWOT analyse!

SWOT Intern: sterktes en zwaktes

Bij deze twee velden kijk je kritisch naar jezelf. Allereerst beschrijf je een aantal eigenschappen waarvan je vindt dat dit een sterkte van je is. Wees kritisch, maar wees zeker niet bescheiden.

Mogelijk vragen die je jezelf kan stellen bij het beschrijven van je sterke eigenschappen:

 • Waar ben je goed in?
 • Wat draagt bij aan je succes?
 • Wat spreekt je aan in je beroep / studie?
 • Wat zijn je beste prestaties tot nu toe?
 • Welke verklaringen heb je voor je succes?

Vervolgens doe je ditzelfde voor jouw zwaktes. Nadat je dit gedaan hebt, heb je een goed inzicht van je huidige situatie.

Een aantal goede vragen die je jezelf kan stellen om je zwaktes te beschrijven zijn:

 • Waar ben je zwak in?
 • Waar heb je moeite mee?
 • Welke slechte ervaringen heb je opgedaan?
 • Wat zou je graag beter kunnen?
 • Op welke manier worden je prestaties beïnvloed door zwaktes?

TIP

Het kan verhelderend zijn om jouw uitkomsten met je omgeving te bespreken. Zij kunnen je wellicht andere inzichten geven of je uitkomsten bevestigen. Probeer iemand uit je privé-, studie-, en werkomgeving te vragen naar hoe ze jou als persoon zien. Reduceer je uitkomsten vervolgens tot de 4 belangrijkste sterktes. Doe dit ook voor je zwaktes en vul deze in.

SWOT Extern: Kansen en bedreigingen

Bij deze twee velden kijk je goed naar de omgeving waarin je je bevindt. Welke kansen ontstaan er op kort termijn? Welke veranderingen zie ik ontstaan of doen zich binnenkort voor? Wat is vervolgens de invloed die dat op jou heeft? Dit kunnen zowel positieve als negatieve ontwikkelingen zijn. Voor een volwaardige SWOT analyse verdeel je deze uitkomsten onder in kansen (positieve) en bedreigingen (negatieve) waarden.

Vragen die je jezelf kunt stellen om je kansen en bedreigingen helder te krijgen kunnen zijn:

Kansen

 • Welke trends / kansen / uitdagingen zie je in het werkveld/maatschappij?
 • Wat doe je om deze kansen te benutten?
 • Welke doelen heb je je gesteld ten aanzien van je beroep / functie / studie?
 • Welke kansen zie je voor jou als gevolg van nieuwe technologieën, ontwikkelingen in je vakgebied of in je privé sferen?

Bedreigingen

 • Welke bedreigingen ervaar je door je omgeving?
 • Zie je bepaalde obstakels voor het verdere verloop van je ontwikkeling / studie / beroep?
 • Zijn er trends of bedreigingen in je studie of werkgebied te onderkennen die een bedreiging voor jouw functioneren vormen?

6 Handige tips bij het formulier van kansen en bedreigingen in jouw SWOT analyse

 1. Probeer zoveel mogelijk te kijken naar externe factoren
 2. Beschrijf de bevindingen zo feitelijk mogelijk en op neutrale wijze.
 3. Maak niet tot nauwelijks gebruik van oordelen, hiermee stuur je jezelf een bepaalde richting in. Probeer zo neutraal mogelijk te schrijven.
 4. Schrijf kort en bondig. Blijf bij zoveel mogelijk bij het onderwerp.
 5. Blijf bij het nu, probeer niet vooruit te denken. (bijvoorbeeld: als factor A verbetert, ontstaat er deze kans. Vermijd dit soort stellingen)
 6. Schrijf zoveel mogelijk kansen en bedreigingen op. Als je hierbij hulp nodig hebt, bespreek dit met iemand uit je omgeving en reduceer ook dit lijstje tot vier kansen en vier bedreigingen.

Gelukt? Dan ben je klaar voor de volgende stap en dat is de confrontatiematrix!
Hulp nodig? Stuur even een berichtje, we helpen je graag verder!

Velden samenvoegen tot een SWOT Analyse

Oké, het zware werk is nu achter de rug en je bent bijna klaar met het maken van je SWOT analyse. Nu heb je als het goed is alle ingevulde velden in één overzichtelijk schema staan, de SWOT analyse.

De volgende stap is om te kijken hoe je deze uitkomsten in verband met elkaar kan brengen. Kunnen we de sterktes en zwaktes in verband brengen met de kansen en bedreigingen die we zien? Als dit het geval is kun je deze samenvoegen en op basis van de uitkomsten conclusies beschrijven.

Van SWOT Analyse naar Persoonlijke Ontwikkelingsdoelen

Een SWOT analyse is een goede manier om een opsomming te geven van de interne en externe factoren. Echter een snelle auto bezitten betekent nog niet dat je direct coureur bent. Je zult de resultaten van je SWOT analyse om moeten zetten naar concrete doelen.

Een handig model om hiervoor te gebruiken is de confrontatiematrix. Wanneer je nog niet vaak met persoonlijke ontwikkeling aan de slag bent gegaan raden wij je aan de volgende 3 stappen te doorlopen:

 1. SWOT Analyse
 2. Confrontatiematrix
 3. POP doelen opstellen.

Heb je al helemaal inzichtelijk wat jouw persoonlijke ontwikkelingsdoelen worden? Dan kan je er voor kiezen om de confrontatiematrix over te slaan en direct aan de gang te gaan met het opstellen van je POP.

Is het opstellen van concrete doelen nieuw voor je? Dan adviseren wij je om eerst een confrontatiematrix te maken. Op deze manier is het fijn om de resultaten stapsgewijs te analyseren in een duidelijk overzicht. Het kan sowieso erg handig zijn als je het plan met mensen wilt delen om alle stappen te doorlopen. Op deze manier neem je de lezer mee in de door jou gekozen strategie.

Helemaal geen SWOT analyse maken?

Denk je al jouw doelen in kaart te hebben? Dan ben je waarschijnlijk een snelle autobezitter die direct de aflevering ervan de rijvaardigheid van Max Verstappen erbij heeft gekregen. Onwerkelijk idee toch? Dat is gelijk aan het idee dat je alle kennis direct voor handen hebt.

Wij raden je aan om altijd te starten met het maken van een SWOT analyse. Behalve dat het een duidelijke manier is van het opsommen van de verschillende resultaten, verplicht het je ook om goed over de verschillende onderwerpen na te denken.

Opmerkingen of toevoegingen?

Heb je opmerkingen, een mooie toevoeging of wil je jouw eigen ervaring delen met betrekking tot het maken van een SWOT analyse? We vinden het super tof als je onderstaand even een berichtje achterlaat!

Pin It on Pinterest

Share This