html id="ie6" lang="nl" prefix="og: https://ogp.me/ns#"> Kwaliteiten en valkuilen | POPmaken.nl

Goede en slechte eigenschappen lijken eenvoudig uit elkaar te houden, maar in de praktijk kun je eigenschappen eenvoudig onderverdelen. Goede eigenschappen bevatten valkuilen en in slechte eigenschappen schuilen bijzondere kwaliteiten. In onderstaande lijst zijn de kwaliteiten en valkuilen alfabetisch uiteen gezet.

Een valkuil zien we als een ‘te veel’ van een kwaliteit, bijvoorbeeld ‘pietluttig’ is ‘te veel zorgvuldigheid’, ‘te’ consequent: star, ‘te’ vasthoudend: koppig, ‘te’ zelfverzekerd: arrogant enz. Je kunt valkuilen nog het beste vergelijken met slechte eigenschappen. Een valkuil is dan ook een eigenschap of kwaliteit die je te veel, of als destructief talent, inzet en laat zien. Door aandacht te besteden aan je valkuilen en er aan te werken kun je ze weer omzetten in kwaliteiten!

Lijst met kwaliteiten en valkuilen

Overzicht kwaliteiten

 1. Ambitieus
 2. Avontuurlijk
 3. Behulpzaam
 4. Belangstellend
 5. Bemiddelaar
 6. Bescheiden
 7. Betrouwbaar
 8. Consequent
 9. Creatief
 10. Doelgericht
 11. Doorzetter
 12. Duidelijk
 13. Eenvoudig
 14. Eerlijk
 15. Enthousiast
 16. Evenwichtig
 17. Flexibel
 18. Geduldig
 19. Gedisciplineerd
 20. Gemoedelijk
 21. Genieter
 22. Gevoelig
 23. Gul
 24. Handig
 25. Humoristisch
 26. Idealistisch
 27. Initiatiefrijk
 28. Inspirerend
 29. Intelligent
 30. IJverig
 31. Kan relativeren
 32. Krachtig
 33. Levendig
 34. Liefdevol
 35. Makkelijke prater
 36. Meelevend
 37. Mild
 38. Moedig
 39. Nieuwsgierig
 40. Nuchter
 41. Ordelijk
 42. Organisator
 43. Open
 44. Oplettend
 45. Praktisch
 46. Respectvol
 47. Rustig
 48. Serieus
 49. Smaakvol
 50. Speels
 51. Spontaan
 52. Tactvol
 53. Tevreden
 54. Toegewijd
 55. Vasthoudend
 56. Veelzijdig
 57. Verantwoordelijk
 58. Verdraagzaam
 59. Vredelievend
 60. Vriendelijk
 61. Vrolijk
 62. Weerbaar
 63. Weet te overtuigen
 64. Weet te onderscheiden
 65. Wijs
 66. Zelfstandig
 67. Zelfverzekerd
 68. Ziet verbanden
 69. Zorgzaam
 70. Zorgvuldig

Overzicht valkuilen

 1. Aarzelend
 2. Agressief
 3. Angstig
 4. Arrogant
 5. Bazig
 6. Bemoeizuchtig
 7. Bevooroordeeld
 8. Bot
 9. Brutaal
 10. Cynisch
 11. Doet gemaakt
 12. Doet minachtend
 13. Doet negatief
 14. Egoïstisch
 15. Fanatiek
 16. Gemeen
 17. Geremd
 18. Gesloten
 19. Hard
 20. Haatdragend
 21. Hebberig
 22. Humeurig
 23. Jaloers
 24. Klagerig
 25. Klef
 26. Kleurloos
 27. Koppig
 28. Kortzichtig
 29. Krenterig
 30. Kritisch
 31. Lichtgeraakt
 32. Ligt dwars
 33. Loslippig
 34. Lui
 35. Naïef
 36. Onhandig
 37. Ongedisciplineerd
 38. Ongeduldig
 39. Onredelijk
 40. Onrustig
 41. Ontevreden
 42. Opschepperig
 43. Onverdraagzaam
 44. Onverschillig
 45. Onzelfstandig
 46. Onvoorzichtig
 47. Opdringerig
 48. Oppervlakkig
 49. Overgevoelig
 50. Overmoedig
 51. Overbezorgd
 52. Pietluttig
 53. Schijnheilig
 54. Slijmerig
 55. Slordig
 56. Somber
 57. Star
 58. Stijf
 59. Streng
 60. Stug
 61. Traag
 62. Vaag
 63. Verkwistend
 64. Verlegen
 65. Verward
 66. Waait met alle winden mee
 67. Wantrouwig
 68. Weet te misleiden
 69. Wispelturig
 70. Zweverig

Pin It on Pinterest