In dit artikel vind je informatie omtrent persoonlijke ontwikkeling en komen de volgende onderwerpen aan bod:

Wat is Persoonlijke Ontwikkeling?

Definitie persoonlijke ontwikkeling

“Persoonlijke ontwikkeling is een bewust proces waarin de mens zijn persoonlijke mogelijkheden tot ontplooiing brengt”

Het is de groei of ontwikkeling van een individu, om diens volledige potentieel en mogelijkheden tot uiting te brengen. Hierdoor ontstaat er een groter bewustzijn van gevoelens en overtuigingen, om zo een meer bewust, ‘completer’ en gezonder mens te worden’.

Bewustwording

Persoonlijke ontwikkeling bestaat voor een groot deel ook uit een stukje bewustwording. Bewust worden dat je geprogrammeerd bent vanuit je verleden om op een bepaalde manier naar de wereld te kijken, te denken en te doen. Pas wanneer je bewust bent dat je niet de resultaten bereikt in je leven die je wilt kun je een keuze maken om aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling.

Een plan maken

Als je bewust ben en weet wie je bent en wat je wilt is het belangrijk om een persoonlijk ontwikkelingsplan te maken. Zonder concrete doelen en een plan om daar te komen gaat er niets veranderen. Tijd is kostbaar, dus zorg dat je efficient te werk gaat!

Theorie over Persoonlijke Ontwikkeling – Maslow

Er zijn veel ideeën en theorieën rondom persoonlijke ontwikkeling. Een veel gebruikte theorie is de behoeftehiërarchie van Abraham Maslow. Hij deed onderdoek naar de psychologie van de mens en suggereert dat alle individuen een innerlijke behoefte hebben aan persoonlijke ontwikkeling.

Wat is Persoonlijke Ontwikkeling

Volgens deze theorie zou de mens pas streven naar bevrediging van de behoeften die hoger ligt in de hiërarchie op het moment dat de lager geplaatste behoefte bevredigd is. Wanneer aan een behoefte voldaan is schuift het individu dus op naar een volgend niveau. Wanneer een trap ontbreekt of wegvalt zal het individu opnieuw aan deze behoefte moeten voldoen alvorens verder te kunnen stijgen. Het is niet mogelijk om bepaalde niveaus over te slaan.

7-fasen model

Later is het originele 5-fase model uitgebreid met naar een 7-fasen en zelf 8-fasen model:

 1. Biologische en fysiologische behoeften – lucht, voedsel, drinken, onderdak, warmte, seks, slapen, enz.
 2. Veiligheid moet – bescherming tegen elementen, veiligheid, orde, wet, stabiliteit, enz.
 3. Liefde en affectieve behoeften – vriendschap, intimiteit, vertrouwen en acceptatie, het ontvangen en het geven van genegenheid en liefde.
 4. Erkenning & Waardering – het gevoel van eigenwaarde, prestatie, beheersing, onafhankelijkheid, de status, dominantie, prestige, bestuurlijke verantwoordelijkheid, enz.
 5. Cognitieve behoeften – kennis en begrip, nieuwsgierigheid, exploratie, behoefte aan zingeving en voorspelbaarheid.
 6. Esthetische behoeften – waardering en zoeken naar schoonheid, evenwicht, vorm, enz.
 7. Zelfontplooiing – het realiseren van persoonlijk potentieel, op zoek naar persoonlijke groei en piekervaringen.
 8. Transcendentie –  dat wat de mens overstijgt, het helpen van anderen om zelf actualisatie te bereiken
Toetsing van deze theorie

De theorievorming van Maslow bleek echter lastig te toetsen. Diverse onderzoeken naar de behoeftes lijken er juist op te wijzen dat er verschillende categorieën aan behoeften nagestreefd kunnen worden los van het al dan niet bevredigd hebben van andere (lager liggende) behoeften.

In een later uitgevoerd onderzoek door Tay & Diener (2011) is Maslow’s theorie getest door het analyseren van de gegevens van 60.865 deelnemers uit 123 landen.
De respondenten beantwoordden vragen over zes behoeften die sterk lijken op de behoeftes in het model van Maslow. De resultaten van het onderzoek ondersteunen de opvatting dat universele menselijke behoeften blijken te bestaan, ongeacht de culturele verschillen. De volgorde van de behoeften in de hiërarchie was niet correct. Zelfs als we bijvoorbeeld honger hebben kunnen we blij zijn met, of een sterke behoefte hebben aan vrienden.

Hier en nu

Vandaag de dag is er veel veranderd in vergelijking met vroeger. We leven in een maatschappij waarin (de meeste mensen) eten & drinken hebben, huisvesting hebben, in een veilige omgeving leven en voldoende sociale contacten hebben. Waar er vroeger weinig ruimte was om aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling liggen er nu juist zoveel kansen om een verschil te maken in deze wereld!

Gedrag dat leidt tot persoonlijke ontwikkeling

Gedrag berust op (onbewuste) routines. Juist omdat het gedeeltelijk onbewust is, is het veranderen van gedrag niet eenvoudig. De volgende gedragingen kunnen je helpen op weg naar je eigen persoonlijke ontwikkeling.

 • Wordt bewust – maak het onbewuste bewust en ben realistisch over de werkelijkheid. Weet waar je staat, pas dan kun je werken aan je ontwikkeling. Het zijn de 4 fases van een leerproces.
 • Probeer nieuwe dingen – proberen nieuwe dingen in plaats van vast houden aan de huidige situatie en de eerder bewandelde  (veilige) paden;
 • Luister naar je eigen gevoelens bij het evalueren van ervaringen in plaats van de mening van anderen of de traditie;
 • Het leven ervaren als dat van een kind. Een kind heeft weinig tot geen ervaringen en is (nog) niet geconditioneerd. Een kind kan ‘vrij’ denken en handelen. Dit vrije denken helpt je bij je persoonlijke ontwikkeling;
 • Accepteer wie je bent – een eerlijke en realistische blik op je eigen kunnen en capaciteiten;
 • Bereid zijn om je mening te geven, ook als je standpunten niet overeen komen met die van de meerderheid en je daardoor mogelijk minder populair wordt;
 • Hard werken en je verantwoordelijkheid nemen;
 • Positief denken – zo sterk als negatieve gedachten je stemming kunnen beïnvloeden, zo sterk kan een positieve benadering werken als een positieve kracht.

Waarom Persoonlijke Ontwikkeling?

Je leeft maar één keer, tenminste daar ga ik even vanuit :). Wees bewust en haal het maximale uit jezelf / je leven! De meeste hebben het echter zo druk met overleven en de kost verdienen dat ze vergeten hun leven te leven / te ontwerpen. Het leven is kort en het menselijk potentieel is grenzeloos, pak je kansen! Investeren in jezelf is de beste investering die je kunt doen. Een investering die op de lange termijn nooit verloren gaat en waarbij het grotere geheel meer waarde heeft dan de de som van de delen! Persoonlijke ontwikkeling stimuleert je om pro-actief te zijn. In plaats van te wachten in de hoop dat er goede dingen gebeuren en het geluk aan jouw zijde is, ga je aan de slag en zorg je dat er mooie dingen gebeuren. Natuurlijk kun je niet altijd je doelen bereiken, maar je zult een rijker en meer zinvol leven ervaren! Persoonlijke ontwikkeling is absoluut de moeite waard!

6 reden om aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling

Mensen die bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling:

 • begrijpen / kennen hunzelf beter waardoor ze bewuste (en juiste) keuzes kunnen maken
 • hebben een doel (gevonden) wat zorgt voor meer motivatie en daarmee ‘zin’ om te leven / ondernemen, te veranderen en het beste eruit te halen
 • hebben een grotere veerkracht en kunnen daardoor beter omgaan met stress en andere moeilijke situaties / tijden in het leven
 • hebben beter vervulde / evenwichtige relaties die een positieve impact hebben op de kwaliteit van het leven
 • kunnen beter met tijd omgaan, ze zijn productiever doordat ze een betere focus hebben en efficient kunnen werken
 • hebben een betere balans in hun leven, ze wissel drukke tijden van inspanning af met tijden van rust en ontspanning. Een leven (lichaam) wat uit balans is kan grote gevolgen hebben zoals bijvoorbeeld een burn-out of zelfs ziekte. Lichaam en geest moeten de kans krijgen om zich te herstellen!

Starten met Persoonlijke Ontwikkeling

Wie ben je en wat wil je?

Probeer er eerst achter te komen wie je bent en wat je wilt! Hier zijn verschillende techieken voor. Denk aan dingen waar je blij van wordt en wat goed voelt. Denk ook eens aan dingen waar je niet blij van wordt. En probeer je eens voor te stellen dat je nog kort te leven hebt. Wat je absoluut nog willen doen en willen bereiken. Omdat er dan een noodzaak is komen de belangrijkste dingen vaak naar boven drijven.

Start met het maken van een plan!

Stel doelen en formuleer concrete acties in een persoonlijk ontwikkelingsplan. Meet je voortgang en stuur bij waar nodig! Zonder gestructureerd plan met duidelijke doelen blijft het in veel gevallen bij goede voornemens en zal er nooit echt een verandering plaatsvinden!

 

Succes!

Pin It on Pinterest